Червени рейдове в пловдивските райони

Добромира Тошева в Тракия: Ще управляваме прозрачно и заедно с хората
 
„Финансирането на читалищата е проблем, затова и ремонтите им, снабдяването с книги и компютри „висят” – каза кандидатът за кмет на район Тракия от левицата Добромира Тошева на среща с членовете на клуб „ Идея“ към читалище „ Младост“. Тя обеща подкрепа за оцеляването на самородните институции в района, които въпреки трудностите пазят националните традиции. Видовете самодейност и начините за насърчаването на читателския интерес бяха в центъра на разговора. Не бяха подминати и болните за всички жители на района и на града теми за инфраструктурата, общинското здравеопазване, транспорта, социалните услуги. Проблемите да се решават и да се прави отчет за тях – настояха участниците в срещата в читалището.
Такива бяха изискванията и на други съкварталците на кандидат-районния кмет с № 56, с които Добромира Тошева се срещна. Тя обясни позицията на „БСП за България” за прозрачно общинско управление с участието на гражданите в контрола, за административно обслужване на едно гише, за увеличаване на вида и качеството на социалните услуги. За обвързаността на професионалните училища и вузовете с нуждите на пазара на труда стана дума още в разговорите с хората от Тракия.

Следваща новина > >

Back to Top