Червени рейдове в пловдивските райони

 Всички въпроси, които кандидатът за кмет на Тракия с № 56 Добромира Тошева чува на срещите си с жителите в района, синтезират стари проблеми, до болка познати на нея самата, а и на всички тук.

Новото е, че кандидат-районният кмет на левицата се ангажира с тяхното преодоляване и допълва с тях предизборната си платформа.

Добромира Тошева споделя най-съществените в благоустрояването, бизнеса и администрирането на услугите.

Повече инвестиции и развит бизнес – по-голяма заетост и по-добър живот.
Реален бюджет.
„Не” на презастрояването.
Преглед на водоснабдителната и канализационна мрежа.
Оглед на улично осветление, пътната сигнализация и маркировка с цел - предотвратяване на ПТП.
Създаването на мини паркове и зелени оазиси с разположени в тях фитнес уреди и детски площадки.
Стимулиране на жителите в района за участие в поддръжката на преджилищните и междублоковете пространства.
Съвместни инициативи с домоуправителите на жилищните блокове за поддържане на тревните и цветните площи.
Стимулиране на личната инициатива под наслов „Най добре поддържана и атрактивно аранжирана предблокова площадка”.
Леснодостъпни районни административни услуги
Приемен ден на кмета за срещи.
Горещ телефон за граждани за проблемите, свързани с институцията.

Следваща новина > >

Back to Top