Недялка Петрова, юрист: БСП бори бюрокрацията и корупцията с електронна община

„Добрите #каузи трябва да обединяват опита, професионализма и гражданския дълг в Общинския съвет! Само тогава резултатите ще са бързи и успешни – в полза на Пловдив и на пловдивчани“, смята юристът в листата на „#БСП за България“ Недялка Петрова. От многобройните си срещи с граждани до момента тя констатира всеобщо недоволство от работата на общинската администрация. „Хората споделят, че депозирани жалби и сигнали остават без отговор. Бизнесът се оплаква от липсата на прозрачност. Това се отнася и за Пловдивския общински съвет – питания на съветници и дадени отговори не се публикуват на страницата на #Общината“, очертава проблемната тема преподавателката по административно право в Пловдивския университет. Тя е категоричната, че по електронен път може да се постигне реална обратна връзка на пловдивчани с администрацията на Общината, с общинските предприятия и Общинския съвет. Според нея идеята на кандидата за кмет с №56 Николай Радев за облачна структура на Община Пловдив ще повиши доверието в местната власт, тъй като ще намали бюрокрацията и корупцията и ще даде възможност за проследяване движението на подадения сигнал, жалба или искане. „Пестят се време и средства, а това искат гражданите и бизнесът“, изтъкава кандидатката за общински съветник с преференция 109. По думите й за тази цел е необходим преглед на съществуващата подзаконова нормативна уредба и , ако е нужно, приемане на изрична наредба. Юридически нещата стоят по следния начин: „ С #наредба се урежда процедурата за получаване и проследяване движението на подадени по електронен път сигнали, жалби, искания за издаване на документи и т.н. В нея има изрично определени срокове за действие от страна на общинската администрация и задължение за уведомяване на подателя. Тези процедури трябва да са съобразени с редица нормативни актове – Административно-процесуалния кодекс, Закон за нормативните актове, Закон за местното самоуправление и местната администрация, Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, Закон за защита на личните данни и др.“. Юристката подчертава, че при приемане на наредбата трябва да се чуе мнението на хората и да се включат със становища различни експерти и конкретизира: „Много е важно мнението на компютърни специалисти, експерти по публична администрация и колеги от адвокатската колегия“.

Следваща новина > >

Back to Top