ПОЗИЦИЯ НА ИБ НА ГС НА БСП - ПЛОВДИВ

ПОЗИЦИЯ
на ИБ на ГС на БСП – Пловдив, 
подкрепена от ОБ на МО в БСП – Пловдив
 
Относно: Обявеното от Кмета на гр. Пловдив Иван Тотев намерение за преместване на паметника на Гюро Михайлов
 
  Ние, от ръководството на градската организация на БСП, с тревога научихме от пресата за намерението на пловдивската управа да премахне паметника на Гюро Михайлов от центъра на града ни. 
  Паметникът вече е бил местен през годините, като през 1994 година е възстановен на видно място в центъра на Пловдив. 
  Този монумент е израз и място за преклонение към хората, пожертвали живота си в името на народ и Родина с ясното съзнание, че дългът, честта и верността стоят над всичко! 
  Той не е непотребна вещ, която не се вписва в облика на града ни! 
  Пловдив е град с над 8000 години история и доказателствата за това биха направили града ни още по-привлекателен за туристите от целия свят и не бива заради един исторически период да заличаваме друг. Симбиозата от далечното и близко минало, както и настоящето ще оправдае девиза на града ни ДРЕВЕН И ВЕЧЕН.
  Смятаме, че композицията има и трябва да има своето място в обновения център, макар и да е от една по-късна, но славна за историята ни епоха, от тази, предпочетена от градската управа!
  Надяваме се намерението да бъде преосмислено и паметникът  - запазен!
 
20.09.2017
гр. Пловдив 
 
 

Следваща новина > >

Back to Top