Фронт офис №56

 Иновативно общинско образование, насочено към конкурентния бизнес

От голямата и обща проблематика, концентрирана в платформата на левицата „Пловдив на хората”, в петъчния ден (18 октомври) напред излиза темата за общинското образование. Модерни и образовани пловдивчани се отбиват в Инфоцентъра на „БСП за България”, разположен на Главната. За да се запознаят с концепцията на левицата и да кажат мнението си как на практика Пловдив да се развива като средище на интелигентни и можещи хора.
Левицата е за:
Иновативно, конкурентоспособно и достъпно общинско образование.
Повишаване на качеството на обучението на всички нива.
Свързаност на специалностите в професионалните училища и вузовете с потребностите на бизнеса в града.
Изграждане на нови училища и ремонтирането на съществуващите, реновиране на спортната им база.
Подобряване на на училищната инфраструктура по райони.
Осигуряване на повече паркоместа около учебните заведения и премахване на „Синя зона”.
Модернизиране на информационната база на образователната система.
Пловдивчани предлагат:
Държавните професионални гимназии с местно структурно значение да бъдат преобразувани в общински.
Да се премине към едносменен режим, което изисква оптимизация на училищната мрежа.
Да се създаде електронна библиотека.
Видеонаблюдението в училищата и детските градини да се свърже с общинския център за видеонаблюдение.

< < Предишна новина | Следваща новина > >

Back to Top