Градски съвет на БСП - Пловдив

Александър Георгиев Алексиев
Ангел Петров Петров
Ангел Стойчев Иванов
Ангелина Николова Божилова
Атанас Петков Петков
Атанаска Михаилова Тенева
Борис Атанасов Джурджев
Вера Антонова Аврионова
Весела Илиева Ванева
Веселина Василева Карапеева
Виктор Борисов Простов
Владимир Петров Докторов
Георги Атанасов Тотков
Георги Йорданов Йорданов
Георги Тодоров Гергов
Георги Ченков Търновалийски
Десислава Георгиева Йорданова
Димитрина Стефанова Вакрилова
Димитър Костов Станков
Добромира Стефанова Тошева
Екатерина Илиянова Сотирова
Захари Димитров Георгиев
Иван Богомилов Петков
Иван Детелинов Цанов
Илия Любенов Гатев
Йордан Василев Василев
Йохан Първанов Петков
Камен Георгиев Тодоров
Кирил Тодоров Атлиев
Кирчо Георгиев Атанасов
Костадин Илиянов Беларев
Красимир Николаев Карамфилов
Красимир Стефанов Жеков
Красимир Трифонов Трифонов
Любомир Димитров Паунов
Марина Иванова Узунова
Мария Йорданова Бухалова
Милен Цветков Сиромашки
Милена Петьова Димитрова
Минка Алдомирова Сърнешка
Николай Атанасов Радев
Николай Тодоров Колев
Николета Ангелова Димитрова
Николина Христова Лятева
Нина Ангелова Чавдарова
Паулина Жекова Търновалийска
Петър Димов Бояджиев
Петя Георгиева Манева
Росица Христова Зоина
Севдалина Манева Петрова
Слави Радулов Николов
Стоян Ангелов Каварджиев
Таня Юлиянова Николова
Теодора Атанасова Халачева
Тодор Димитров Стоилов
Хасан Мохамед Ибрахим - Хатър

Back to Top