Общински съветници

 

    

Николай Радев
Председател на ППГОС

- комисия "Образование, наука, вероизповедание, етнически въпроси"
- комисия "Общинска собственост и стопански дейности"

Приемно време:
вторник
от 16:00ч.
ГС на БСП, ул. “Кр. Пастухов” 18
тел. за записване: 0897 846 604

     

 

     

Ангел Иванов
зам.-председател на ОбС

- комисия „Екология и комунални дейности”
- комисия „Обществен ред и транспорт”

- комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Приемно време:
първа и трета сряда

от 17:30ч.  в КЛУБ на БСП – ЮЖЕН, ул. “Павел Калпакчиев” 43                    
тел. за записване: 032/ 67 26 00         

четвъртък
от 17:30ч. в КЛУБ на БСП - СЕВЕРЕН, ул. "Пантелей Генов" 1
тел. за записване: 032/ 95 41 89;  0897 846 604

     

 

      

Иван Петков

- правна комисия
- комисия „Младежки дейности и спорт”

Приемно време:
сряда
от 18:00ч.
КЛУБ на БСП – ТРАКИЯ
барака №1 (намира се зад блок № 10 )
тел. за записване: 0897 846 604

     

 

     

Петя Манева

- комисия „Бюджет и финанси”
- комисия „Здравеопазване и социални дейности”

Приемно време:
понеделник
от 17:00ч.
ГС на БСП
ул. “Кр. Пастухов” 18
тел. за записване: 0897 846 604

 

     

 

     

Десислава Йорданова 

- комисия "Устройство на територията и жилищна политика"

- комисия "Култура, туризъм, евроинтеграция и международни отношения"


Приемно време:

сряда
от 17:00 в КЛУБ на БСП - ЗАПАДЕН 
ул. "Йордан Гавазов" 4
тел. за записване: 032/ 64 37 17

четвъртък
от 17:30ч. в  КЛУБ на БСП – ИЗТОЧЕН
бул. “Цариградско шосе” 58 А
тел. за записване: 032/ 62 13 30, 0897 846 604

 

     

 

Back to Top